இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம் உங்கள் குற்ற மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கும் ! Bro. Mohan C Lazarus

இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம் உங்கள் குற்ற மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கும் ! Bro. Mohan C Lazarus


Dearly beloved,
I greet you in the name of Lord Jesus. Jesus is talking to you because He loves you. Today, many are afflicted in their conscience. Once, a father had come to see me. When he met me, he said, “I am old enough now, sir. But when I was young and when I was earning, I committed few sins. My wife and children do not know about it.
None of them know it. They look at me like I am a good person.
But the sin that I committed, the mistake that I did several years ago is still haunting my conscience now. There is no blessing in the life of my children. So, my guilty conscience haunts me telling, “You are a sinner. You are a traitor. You betrayed your wife. You cheated your children.”
I cannot tell this to anyone. I do not have peace and tranquility.” Any sin would keep haunting the conscience of a man. Though many years roll by, the sin would keep following. The conscience would know it and therefore it would keep haunting the heart. Guilty conscience. It would ruin our peace of mind and spoil our sleep as well. That is the reason why many people take sleeping pills, drug substance or alcohol before going to bed. Are you in despair? Are you tormented by the sin that you committed a long time ago? I said to that person, “Jesus has shed His blood on the cross to change your guilty conscience.” In the book of Hebrews chapter 9, verse 14 says, “How much more, then, will the blood of Christ, …cleanse our consciences from acts that lead to death!” His blood will change our guilty conscience and give us the joy of being God’s child. He asked me, “What should I do now?” I replied, “Confess the sin that you committed years ago to Jesus. Any unconfessed sin would follow a man continuously. It would keep haunting him. When it is confessed to Jesus Who forgives sin, the power of His blood would be disclosed immediately
and guilty conscience would change.” He knelt down.
He shed tears and cried. “How unwieldy is my sin, Lord!
Please forgive me. Please change the guilty feeling in my conscience”, he cried. When he got up after praying, his face was radiant. When I met him after that, he said, “I am very happy now. I do not have that thought. I totally forgot about that sin.” Jesus is not a God who forgives alone but forgets as well. He forgives and forgets our sins. If you tell Him, “Lord, I committed this sin 10 years back”, He would reply, “What sin did you commit?
I don’t think you did so. You are My child, My son.” The guilty conscience will change. This is the great privilege that Lord Jesus gives. This can be attained only by the blood of Jesus. That is why He shed His blood and died on the cross. Does any of your sin keep haunting your conscience? Place your hands upon your heart. Jesus, some past sins keep haunting their conscience. Please be merciful to this son and to this daughter. Let there be a deliverance from the struggle of guilty conscience by the power of Your blood. Let their conscience be sanctified. I praise You for removing the sin away from them as far as the east is from the west, and for blessing them. From today, let them have joy and be delighted in their conscience. Father, we ask this prayer in the name of Lord Jesus. Amen. Amen.

100 thoughts on “இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம் உங்கள் குற்ற மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கும் ! Bro. Mohan C Lazarus”

 1. Vaera lvl bro😇😇😇😎😇😎😎😇😎😇😎😇😎😇😎😇😇😎😇😎😇😎😇😎😇😎

 2. PRAISE THE LORD….LORD JESUS CHRIST IS THE ANSWER TO ALL OUR PROBLEMS….LORD JESUS CHRIST IS ONLY WAY TO GET ETERNAL JOY FOREVER…. JESUS BLOOD IS VICTORY….AMEN….AMEN…..

 3. Amen Yesappa Hallelujah Hosanna Thank You Jesus I Love You APPA Praise The Lord All Glory to God Amen Sthothiram Aarathanai Magimai Undavathaga Yesappa Amen

 4. இயேசுவே என்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து என்னை முழுமையாக ஆசிர்வதிங்கப்பா…. ஆமென்…

 5. அப்பா என்னுடைய எல்லா பாவங்களை மன்னித்து விட்டிறே உமக்கு நன்றி ராஜா இயேசப்பா சாமுவேல் கேத்திரன் பியுலா

 6. Your Holly blood in wash every one dad and forgive us our sins daddy your the my sweet lovely father I love you sososo much pa thank you so much brother God bless you bro ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹

 7. Amen hallelujah praise the lord jesus glory to god thank you jesus hallelujah daddy hallelujah daddy hallelujah

 8. Amen amen pidawa umkku kodi sostaram enda ulgattila erukkura marana Viyadi maranum appa pidawa udvidunga

 9. பாவியாகிய என் மேல் கிருபையாய் இருங்கப்பா உம்முடைய கிருபை வேண்டும் அப்பா

 10. Jesus forgive my sin n bless me with a baby Lord waiting for ur miracle Lord Amen 🙏 praise the Lord Amen 🙏

 11. Jesus forgive all my sins what i did with my knowledge and without my knowledge … I'm sorry father please forgive JESuS….

 12. Thankyou Our Loving Lord Our God Jesus Christ for forgiving our sins and guiding us the Right Path to live in this World. God is Good all the time Praise the Lord Alleluia Amen

 13. Amen இயேசப்பா எங்கள் குற்றமற்ற பாவத்தை மன்னித்திரே நன்றி
  அப்பா கொரோனாவில் இருந்து காபாத்துங்கப்பா நிங்க எங்ககூடவே இருங்கப்பபா

 14. Amen APPA neer solla aagum katalaiyida nirkum APPA Nandri Nandri APPA kodi kodi nandrigal sthothirangal um oruvarukae appa

Leave a Reply