உங்களை ஆறுதல்படுத்த இயேசு சிலுவையிலே அசட்டைபண்ணப்பட்டார் ! Walk with Jesus | Bro. Mohan C Lazarus

உங்களை ஆறுதல்படுத்த இயேசு சிலுவையிலே அசட்டைபண்ணப்பட்டார் ! Walk with Jesus | Bro. Mohan C Lazarus


Dearly beloved, It’s a great joy for me to speak to you from this place! Do you know why? Because, I like this spot a lot at the Prayer Mount. This is the place where I used to come and pray alone. Here, I used to kneel down like this
and read the Bible and pray. I used to stand on my knees as much as possible. Or else, I would sit or walk. This is the place where I used to feel
God’s presence and often rejoice in it. It is a great joy for me
to speak to you from this very place. Lord has given this Prayer Mount for
all of us. You also have a part in it. Because, this place belongs to Jesus. Whatever belongs to Jesus also belongs to you, isn’t it? This doesn’t belong to Mohan C. Lazarus. This place called Prayer Mount belongs to Jesus. You can also come here, stay and pray. Look in Isaiah 53:3, “He (Jesus) is despised and rejected by men,
A Man of sorrows and acquainted with grief.” When Jesus was handed over to be crucified on the cross, everyone despised Him. He was filled with grief. He was suffering. After He was delivered to the cross,
no one came to speak on behalf of Him. How many received miracles from Him!
But no one came forward. Those who were healed by Jesus
were thousands in number. But no one came for Him. Because, the government was a dictatorial one. No one can oppose the government.
Such was the Roman Empire. So, everyone got frightened and moved away. All those who were there that time, despised Him. All those soldiers were despising Him. They were tormenting Him.
They were mocking Him. He endured everything.
Do you know why? Because, of the love He had on me,
the love He had on you! He was being despised and
rejected by everyone for you and for me. Have you been rejected by everyone, today? Are you being despised by everyone in your family? Are you being spoken ill of by those
who work along with you? Are they rejecting you? Are they rejecting you amidst your relatives? Has your heart been wounded? Are you worried that everyone at your work place
or your place of study or in your family, is talking against you; they are putting you
to shame; persecuting you, rejecting you? Just think of Jesus! He was despised, rejected and
filled with grief for you and for me! Do you know why? To console us. To turn away our sorrows. He will say, “I’m there for you”. “Have men despised you?
It’s okay, I’m here for you! I’m Your Father who was crucified
on the cross for you. I know your sufferings. I know the pain you are going through
for I’ve experienced it on the cross. I’m here for you”. He will put His arms around your shoulder
and say, ‘Do not worry, My son, My daughter’. Jesus who comforts you is looking at you
and saying, “My son/ My daughter, I’m here for you!” “Father, You were despised, rejected by all
and was filled with grief for me on the cross. You have carried all my sufferings. You are there for me and that’s enough for me. You’re with me and that’s enough for me. You’re there as the one who understands me
and that’s enough for me, Father. Even though anyone may despise me,
even though anyone rejects me,
it’s okay for You’re with me. And this very thing is enough for me. I delight in it. I rejoice
and am glad in my Jesus. In the name of Jesus, Amen. Amen.

100 thoughts on “உங்களை ஆறுதல்படுத்த இயேசு சிலுவையிலே அசட்டைபண்ணப்பட்டார் ! Walk with Jesus | Bro. Mohan C Lazarus”

 1. Please pray for the world 🙏😭 even the innocent people are suffering n we are all in it . Pray for the healing. 🙏

 2. Amen Amen Amen 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏😢🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 3. என் கர்ப்பத்திற்காக ஜெபித்துக்கொள்ளுங்கள் ஐயா ஆமென்

 4. அதனால் தான் நான் சுகமாகயிருக்கிறேன்🔥🔥🤲🤲🤲🤲🤲😃😃😃😃

 5. ஆமென் அப்பா என்னோடு கூட paesineer அப்பா nenga எனக்கு போதும் அப்பா

 6. Praise the lord appa God bless you appa and your family 🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️ amen amen

 7. Amen hallelujah praise the lord with all your heart with all your soul praise him that he is the only God our lord Jesus Christ

 8. Appa enakku அநேக பாடுகள் நிந்தை அவமானம் எல்லாம் நடக்குது எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்பா எனக்கு உதவி செய்வார் யாரும் இல்ல நீர் மாத்திரம் தான் எனக்கு விடுதலை தர முடியும் ஆமென் எனக்கு ஆறுதல் செய்யும் அப்பா என்கூட இரும் ஆண்டவரே அல்லேலூயா ஆமென்

 9. 🙏Amen🙏
  🙏Aarudhalin Theivamae Ummakku Kodana Kodi Sthothiram🙏
  🙏Bless the world O Lord🙌in JESUS name 🙏Amen🙇🙏

 10. Amen Amen appa intha kalai velayilum Dubaiyil irukintra enmaganayum avanodu kooda irukintra pani purigintra pillaigalayum neengal aravanaithu kathukolum thagapane .appa neenga appadiye seigintra kirubykaga umaku nantri appa nantri

 11. ஏசாயா : 53 : 3 – அவர் அசட்டைபண்ணப்பட்டவரும், துக்கம் நிறைந்தவரும், பாடு அநுபவித்தவருமாயிருந்தார்; அவரைவிட்டு, நம்முடைய முகங்களை மறைத்துக் கொண்டோம்; அவர் அசட்டைபண்ணப்பட்டிருந்தார்; அவரை எண்ணாமற்போனோம். 🙏🏻

 12. உங்கள் அன்பு நிறைந்த ஓர் தூய உள்ளம் கொண்ட ஒருவரால் நான் வாழ்வின் உன்னதத்தையும் அன்பின் மகத்துவத்தையும் நான் உணர்ந்தேன் . நன்றி ஏசய்யா 🙏

 13. Praise the lord brother, today I was thinking, coz were I'm working no family I'm working out of country, today the Bible verse for me only brother thank you brother God bless you brother

 14. Amen 🙏இயேசப்பா …."என் அசட்டை நீங்குவதற்க்காக உன்னதரான நீர் அசட்டைப்பன்னப்பட்டிரே ….. என்னச் சொல்லி உம்மைத் துதிப்பேனப்பா🙏

Leave a Reply