உன் பாவங்களுக்காக பாவமாக்கப்பட்டார் இயேசு! Walk with Jesus | Bro. Mohan C Lazarus | MARCH 10

உன் பாவங்களுக்காக பாவமாக்கப்பட்டார் இயேசு! Walk with Jesus | Bro. Mohan C Lazarus | MARCH 10


Dearly beloved,
I greet you in the name of Jesus Christ! This is a Sandhya(evening) ground at the Prayer Mount. This is a place to gather for prayer in the evening. This is a wonderful place to meditate the word of God and pray. If you come here, you can also pray wonderfully. You will feel the presence of God always. Do you know why? Because people are coming here and praying day and night. You also plan to come and pray here. Today, in 2 Corinthians 5:21, “For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the
righteousness of God in Him”. Jesus was made to be sin on the cross. That is, Jesus was made to be sin on the cross. Do you think what it means? Assume that a young boy has murdered someone. In some kind of rage, he murdered, he did a mistake. He realises he was wrong. When he comes to the court, even if he says, “I have done mistake”, the punishment will not be changed. He is a murderer. A punishment will be given to him. Father comes and says, “Sir, my son has committed a mistake. That is true. Punish me for his mistake. I will bear whatever the punishment you would give him. Please let him go”. Will the court leave him if he says like that? No, they won’t leave him. He is the one who has done the mistake so he has to be punished. But at the same time if the father comes and says, “Sir, it’s I who murdered and not my son. It’s me!”; and surrenders himself and proves the same, then the son will be set free and the father will bear the punishment. So, what will people say? “Son has committed a sin, father has taken the blame for it, son is a murderer, father has taken the blame.” People won’t say like that! They will say, “Did the father murder!? See, he is the murderer. He should accept the blame for the murder.” When Jesus died on the cross, Jesus did not say that, “They have all sinned, Mohan Lazarus has committed a sin and I will accept the blame. Father, I will die on the cross instead of him”. Instead He said, “I did that sin”. That’s why Jesus was made to be a sin on the cross. Forgiveness of sin is not received just like that! Beloved brother, sister, father, mother, it is not received just like that. Jesus also bore the blame for the sin on himself and hanged on the cross. He was made to be a sin.
Only then He can forgive us. Only then He can give us deliverance. So, because of the love He has for you and for me, See, all the sins that you have done. If you drink you will be called a drunkard, Jesus was made a drunkard on the cross. If you murder, Jesus was made a murderer on the cross. The blame of sin was also laid on him. He accepted that too and died. That’s why, only Jesus Christ can give you forgiveness of sins. Only Jesus can give forgiveness of sins and deliverance from sins to a man. Not only did He bear our sin, He also bore the blame for the sin. Did you see how much His love is? Speak to that Lord, Father, you made to be sin on the cross for me. Not only you bear my sins, You accepted the blame for my sin and bore that. I praise You Lord, thinking of that love. Cleanse me by Your blood. Make me holy. I shouldn’t sin anymore and grieve you.
I surrender myself. Your children are praying, Father. Have mercy on them and bless them by giving them happiness and joy of forgiveness of sins. Father, I pray in the name of Jesus.
Amen. Amen.

100 thoughts on “உன் பாவங்களுக்காக பாவமாக்கப்பட்டார் இயேசு! Walk with Jesus | Bro. Mohan C Lazarus | MARCH 10”

 1. எங்களுடைய பாவங்களை சுமந்தீரே நன்றி ஆண்டவரே

 2. Praise the Lord Father 🙏. Good message father 👍👍👍. Jesus lead me in the good way 🙏💖💖💖 Hallaluyah Amen 🙏

 3. இயேசுவின் அகாபே அன்பை நமக்கு தந்துள்ளார். அவரை விட அதிக அன்பு யாரிடமும் இல்லை

 4. கர்த்தனைப் புகழ்ந்து இந்த இடம் எங்கே நான் அங்கு போக வேண்டும்

 5. ✝️❣💜…✝️🛐🙏….THANKS ….NO MEASURES OF …THANKS'….to …. Lord JESUS*…for U*r HOLY blood through that Lord JESUS*…LOVE*..on me*….to lead a PERFECT PEACEFUL' LIFE in this earth …to ETERNAL'…. in CHRIST✝️☘… A GRAPE FRUIT TREE*…and…me as a grapevine …with fruits'…🍇….in HIS' VINEYARD…..💒🍇🍇🍇🕯🕊…..THANKS TO LORD CHRIST* JESUS*..Amen…Amen…HALLELUJAH…!!!…..✝️❣🕊….✝️🛐……🏳….🕯……..

 6. Our Lord Jesus Christ you are Our Loving God. We Love you and live according to your Way of living in this World. Thankyou Lord Jesus Christ without doing any sin in this World you took our sins and died on the Cross and rised after Three Days from the Tomb Our Loving Living Almighty God Praise the Lord Alleluia Amen❤

 7. 💞 praise the Lord.. amen hallelujah Golry to God 💛 thank you Lord😭 .god bless you and your family pastor 🇮🇱🕊️

 8. Yesuve itho en irudhayathil pavam suzhnthu kondathu appa neere enaku pava mannipai vazhngukira devan appa.thakapane en pavathai thayavay mannithu ennai etru kollum Appa.Praise the Lord,Amen Amen.

 9. Price the lord Jesus Christ, price the lord Brother thanking you 🙏🙏🙏🙏👏👏👏👏👌💐👨‍👩‍👦‍👦

 10. Sinless and blameless God Thank you for your mercy to died for us. Help us to live a purify life Yessappa. Glory to you. Amen, Amen Halleluiah.

 11. Appa ennudaya pavathai ellam etrukondire umakku kodana kodi nandri appa enimelum pavamal seiyamal ungalamathiri nallavaraga irukka oppukodukiren appa Amen ame

 12. ஆமென் அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஏசப்பா

 13. ஆண்டவரே என் பாவத்தை நீர் ஏற்று கொண்டு உன்னை பாவியாக அறிவித்தீரே அப்பா…

 14. Yen annan kkaga jepam panunga uncle , kilavilunthu yelumpu udainthuvittathu operation pannama sari pannanum plz pray uncle

 15. ஆமென் . அப்பா உமது அன்புக்கு நன்றி. உம்மைப் போல யாருண்டு தகப்பனே.நன்றி அப்பா.

 16. Amen appa எனக்காக அடிக்கப்பட்டீர் உங்க அன்பு எவ்வளவு பெரியது அல்லேலூயா

 17. Amen Amen hallelujah hellelujah thank you sososo much daddy I love you sososo much pa ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹

 18. Brother நீங்கள் என்ன பேசினாலும் அதை கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமல்ல அனைத்து தரப்பினரும் உற்று கவனிக்கின்றனர்.சபையில் ஊழல் பற்றி நீங்கள் பேசியதை தற்போது பிற மதத்தினரால் விவாதம் செய்யப்படுகிறது.

Leave a Reply