எல்லா மனுஷருக்காகவும் இயேசு சிலுவையிலே பலியானார் ! Walk with Jesus | Bro. Mohan C Lazarus | MARCH 12

எல்லா மனுஷருக்காகவும் இயேசு சிலுவையிலே பலியானார் ! Walk with Jesus | Bro. Mohan C Lazarus | MARCH 12


Dearly beloved,
I greet you in the name of Jesus! It’s a great joy to meet you even today! When I share the word of God with you, my heart rejoices! Because, the heart of God rejoices. When you hear the word of God and as you submit yourself to walk by His word, the heart of Jesus rejoices! God says, “My son/My daughter, I love you because you obey My word”. He is the one who walks with you. What a joy it is to walk with Jesus, isn’t it? We must know Him fully. Not knowing Jesus as one among the Gods but to know that He is the only living God, the only one who saves and the one who created the universe; there’s no one who can be compared with Him! We are meditating upon His death on the cross. We are meditating that He bore our sins and our diseases on the cross, isn’t it? So, did Jesus die only for me? Or did He die only for us? No. We read in 1 John 2:2, “He is the atoning sacrifice for our sins, and not for ours only but also for the whole world.” He submitted Himself as a sacrifice on that cross; not for our sins alone but for the whole world. Which means, for the sins of all who were born in this world, even who are yet to be born. He is a sacrifice offered for the remission of all our sins. He submitted Himself as the atoning sacrifice for the sins of the whole world. It is said in the Bible so. So, the blood of Jesus is not only shed for our sins alone but for the sins of the whole world. What does that mean? It means, everyone must be saved; everyone must receive salvation from their sins. This is His burden. The ones in your family, the ones working with you, the ones living in your street, the ones living in your village, even of the ones who live with you in the place of your study or your work and all those you see around you Jesus bore the sin on the cross. That’s why He desires everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth. So, what can we do for it? We can pray. “God, You shed Your blood on the cross not only for me, but for everyone. I pray for that everyone should be saved”. We can pray like this for the ones living opposite to your house, for the ones near your house and for the ones in your street. Will you pray? For the ones who are working or studying or who are doing business with you, Will you pray for them? When you pray, God will hear your prayer and He will save them. Raise your hands for a minute. “Father, the one who bore the sins of the whole world! You died on the cross for everyone living in my street. All who are living in our village, in our town, for all who work with me or studying You carried the cross, shed blood and submitted Yourself as a sacrifice. You want everyone of us to be saved just like You saved me. Please meet them, save them too. Let them also know Your love. Enable them also to know the purpose of the sacrifice You made on the cross. Give them the joy of salvation. Please grant them the privilege of heaven to them. Let them be saved and know the truth. I pray for this, Father; I pray! In the name of Jesus, I pray Father. Amen. Amen.”

100 thoughts on “எல்லா மனுஷருக்காகவும் இயேசு சிலுவையிலே பலியானார் ! Walk with Jesus | Bro. Mohan C Lazarus | MARCH 12”

 1. ஆமென் அல்லேலூயா.. என் தெருவில் இருக்கும் உம் பிள்ளைகளை நீங்க இரட்சிக்க போறீங்க அதற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா 🙏🙏🙏

 2. அண்ணா எங்கள் ஊரில் எல்லாரும் இந்து மக்கள்.நான் இரட்சிக்கப்பட்டேன். என் ஊரில் உள்ள எல்லாருக்காகவும் ஜெபிப்பேன் ஆனால் நான் கிறிஸ்தவள் என்பதால் என்னை விட சிறுவயதாய் உள்ளவர் கூட என்னை நிந்திக்கிறார்கள் நான் அருகில் உள்ள போது நன்றாக பேசுவார்கள் ஆனால் பின் என் மனம் புண்படும்படி என்னை காயப்படுத்தி விடுவார்கள் எனக்கு இயேசுவை தவிர யாருமில்லை எனக்காக ஜெபிக்கவும் அண்ணா. என் ஊர் மக்களை இயேசுவை போல எத்தனை துன்பம் வந்தாலும் அவர்களை நான் நேசிக்க வேண்டும் அதற்காக ஜெபிக்கவும் ஆமென்

 3. என் கணவரும் இந்துதான்.ஆனால் இப்போது என்னோடு 2 நிமிடம் கரம் பிடித்து நான் ஜெபிக்கும் வரை காத்திருந்து பின் வேலைக்கு செல்வார்கள் இயேசப்பா வுக்கு நன்றி என் கணவர் இரட்சிக்கப்பட ஜெபிக்கவும்..அண்ணா நான் இயேசப்பா பிள்ளையா இருக்கணும். ஞாயிற்றுக்கிழமை இயேசப்பாவ ஆராதிக்கணும் இப்பாக்கியம் எனக்கு வேண்டும் அதற்காக ஜெபிக்கவும் நன்றி இயேசுவே

 4. Praise the almighty father. Thank you jesus for carrying the cross and dieying on the crass for my sin and for the whole world please forgive our sin .Amen Amen.

 5. Lord thank u so much for loving us.. We not at all worthy but still for our sins u died on the cross and raised on third day & given us victory to overcome Satan's scheme… Amen

 6. இயேசப்பா ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய வாறாதையால் பேசிகிறே நன்றி அப்பா உமக்கு நன்றி சாமுவேல் கேத்திரன் பியுலா

 7. Living God, Almighty God, Eternal God etc etc thank you for your mercy to died for everyone Yessappa. Glory to you. I praise you 🙏 Amen, Amen Halleluiah.

 8. நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரம் அல்ல, சர்வலோகத்தின் பாவங்களையம் நிவர்தி செய்கிற பலியாயிருக்கிறார்.
  1 யோவான் 2.2

 9. Thagappane ummudaiya iraththaththirkkaga naangal parithavikkanum.thirappilae nindru jebikka ummudaiya kirubai kidaippathaaga.neer siluvaiyil sinthina iraththaththirkkaga naangal yella aaththumakkalayum ummidam konduvara vendum.jeevan ulla devan yesuvin namaththil jebikkirom nalla pithave amen

 10. எங்களுக்காக பலியான இயேசுவே எங்கள் பாவங்களை மன்னித்தருளும்…..

 11. Praise the Lord Father 🙏 Good message father. Jesus my lord your the saviour of the world. Hallelujah Amen 👍💖💖💖💖

 12. Father Jesus Christ please show some mercy on us and deliver your vulnerable children from the deadly virus that has spread throughout the world, I beg and pray that the illness will come to an end, please hear our prayer, in Jesus most merciful and powerful name. Amen.

 13. ஆண்டவரே இவ்வுலகில் நீர் ஒருவரே ஜீவனுள்ள தேவன் அப்பா…

Leave a Reply