Dag 69 “Får, mynt och son” – 365 dagar med Jesus (Niklas Piensoho)

Dag 69 “Får, mynt och son” – 365 dagar med Jesus (Niklas Piensoho)


Dag 69 Får, mynt och son Fåret förblir ett får hela tiden. Skillnaden är att det antingen är
bortsprunget eller upphittat. Likadant är det med myntet och med sonen. Myntet och sonen är mynt och son hela tiden. Det som skiljer är att de antingen är borttappade eller återfunna. Nu handlar liknelsen varken om vilsna får, förlorade mynt eller vanartiga barn. Den handlar om oss människor, men inte bara så där i största allmänhet, utan ur Guds perspektiv. Hur ser Gud på oss när vi inte vet vilka vi är, var vi har hamnat och varför vi finns till? Svaret är att Gud ser ett av fåren i sin hjord, ett av mynten i sin samling och en av sönerna i sin familj. Är det något dessa liknelser hos Lukas har lärt mig så är det hur jag ska se på mina medmänniskor. Även om de har gjort allt som står i deras makt för att ta sig så långt bort från Guds rike som de tror att
det överhuvudtaget är möjligt, så är de fortfarande älskade söner eller
älskade döttrar i Guds ögon. Förlorade söner, eller förlorade döttrar, men fortfarande söner och döttrar. Gud välsigne dig den här dagen.

Leave a Reply