Dag 84 “Vad jag har gjort och vad Gud gör” – 365 dagar med Jesus (Niklas Piensoho)

Dag 84 “Vad jag har gjort och vad Gud gör” – 365 dagar med Jesus (Niklas Piensoho)


Dag 84 Vad jag har gjort och vad Gud gör Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade
sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna
och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: ”Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han
har fått tillbaka honom välbehållen.” Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta,
men han svarade: ”Här har jag tjänat dig i alla dessa år
och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens
en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt
upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.” Fadern sade till honom: ”Mitt barn, du är
alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada,
för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.” Lukas 15:25–32 För att förstå den hemmavarande sonen måste man lyssna till hans ordval. ”Här har jag tjänat dig i alla dessa år
och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing
att festa på med mina vänner.” Det handlar om honom och vad han har gjort. Han har han hållit sig i skinnet
och försökt göra sitt bästa. Varje gång någon möter Jesus med samma inställning som den hemmavarande sonen krockar det. Den som tror att det handlar om
vår lydnad och våra gärningar kommer helt enkelt inte överens med Jesus. Evangeliet är inte ett gudomligt lönesystem
med olika ersättningsgrader beroende på hur duktiga vi varit. Evangeliet är det glada budskapet att Gud möter oss med nåd i stället för lön. De som ändå håller fast vid att Gud borde belöna dem ska läsa Romarbrevet 6:23. Där står det: Syndens lön är döden, men
Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre. Den enda lön som bibeln talar om är döden. Om livet är en arbetsinsats som Gud till sist ska bedöma och belöna då kommer vi alla att dö. Romarbrevet säger nämligen också: Alla har syndat
och gått miste om härligheten från Gud. Det är som på vilken arbetsplats som helst. Du får din lön för att du sköter ditt jobb, men stjäl du från din arbetsgivare så blir du uppsagd. Det spelar ingen roll om du skött dig tusen dagar
om du rånar butiken en dag. Den enda dagen stryker liksom över
alla de andra dagarna. Det är inte din lydnad som är avgörande, det är den enda olydnaden som kommer
att definiera din belöning. Nej, evangeliet är inte ett himmelskt lönesystem för människor som vill klättra i helighet. Evangeliet är nåd för syndare som fattat att det är kört. Gud välsigne dej den här dagen.

Leave a Reply