#EwangeliarzOP ll 11 marca 2020 ll Mt 20, 17-28

#EwangeliarzOP ll 11 marca 2020 ll Mt 20, 17-28


[music] Interesting. My friend once said – listen, it’s much better if you use active than passive voice. Generally in life – be a person of an active and not passive voice. Speak – I thought, I decided, I did, I was there and not – that’s how it happened to me, that’s how it happened. And yet! There are situations when God really seems to put us in the active direction. That we wouldn’t go there on our own. That we would rather avoid a difficult situation than participate in it. That’s why God will arrange a meeting, event, even a difficult situation in a way that we will be inside, we will go through what is difficult. In the end, it will turn out that something very good just happened. Thanks to that, although with resistance, we got into this situation. Today Jesus says – the Son of Man will be betrayed and not, they will betray Him. There is something passive in it, although we know that this is Jesus’ very own decision. But there is some surrender to suffering, darkness, sin, which is to become healing for all these things that Jesus falls into as the mystery of iniquity.

12 thoughts on “#EwangeliarzOP ll 11 marca 2020 ll Mt 20, 17-28”

  1. śmierć zagląda wielu osobom w oczy, ale dobrze wiedzieć jak być duchowo silnym mimo żałoby ……………. Google : " Żałoba – jak poradzić sobie po śmierci bliskiej osoby. Sprzedają nieskończony skarb za 80 złotych część 3 blogspot "

  2. Uczniowie nie zrozumieli Jezusa. Nie byli wstanie podążyć jego sposobem myślenia …My mam dziś o wiele łatwiej…Odczytujmy znaki czasu podążajmy za słowem Bożym…Wtedy łatwiej zrozumieć…Zaakceptować rzeczywistość…💚🙏🏻🤗

  3. 11 marca o godz. 20:00 pomódl się o obronę przed koronawirusem, przekaz dalej,

    Część Chwalebna Różańca Świętego oraz Koronka do Bożego Milosierdzia

  4. Wszystkie nasze drogi , choć kręte. TO SĄ DROGI BOŻE .Nieumyślnie szukacjąc , częst bez zastanowienia BOGA w tym samym miejscu zdziwieni jesteśmy , że Go tam nie ma … Okazuje się jednak , że BÓG PRZEWIDZIAŁ NASZE ODSTĘPSTWO i czeka na nas na końcu owych dróg

  5. Czy wiesz ojcze Wojciechu że masz skrzydła jak anioł , takie białe mało widoczne na tym niebieskim tle ale są !

  6. ..daj się porwać jakiemuś działaniu..dziękuję Boże za otwieranie moich uszu na Twoją Jedność, drugiego wokół nas, siebie..proszę, nigdy nie przestawaj iść przede nami.

Leave a Reply